Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów: 12659/99 oraz 25822/01

Kontakt

Biuro Rachunkowe
Jolanta i Jacek Wanago s.c.
os. Oświecenia 44/92c
31-636 Kraków
Jolanta: 607 050 239
Jacek: 601 058 694
NIP: 678-27-25-877
REGON: 357032348

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Jolanta i Jacek Wanago s.c., os. Oświecenia 44/92c
31-636 Kraków, NIP: 678-27-25-877.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej.
Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać pod danymi kontaktowymi podanymi obok lub przez formularz kontaktowy.