Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów: 12659/99 oraz 25822/01

Nasza oferta

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych:

 • zakładanie planu kont
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie ewidencji VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdów
 • rozliczanie wewnątrz wspólnotowego nabycia i sprzedaży towarów i usług
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)
 • okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych firmy

Kadry i płace:

 • przygotowywanie umów o pracę
 • zakładanie akt osobowych pracowników
 • zgłaszanie pracowników do ZUS-u
 • sporządzanie list plac
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
 • rozliczenia pracownicze

ROZLICZENIA ZUS:

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych przedsiębiorstw i pracowników
 • przesyłanie informacji do ZUS-u drogą elektroniczną

PONADTO

 • fachowe doradztwo
 • wieloletnie doświadczenie
 • indywidyalne podejście do Klienta
 • możliwość prowadzenia księgowości w siedzibie Klienta